html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

breedte video aanpassen

Ook hier kun je de breedte en hoogte aanpassen.

PS Je kan ook de rand rondom de video wijzigen, maar die code heeft geen effect in onze site!

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/N9d_X7_guLM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>