html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

a. horizontale lijn in een tekstblok

Je kan tekstblokken ook afsluiten met een horizontale lijn, ipv een titel:


Daarvoor moet je op de plaats waar je een horizontale lijn wilt, volgend stukje code toevoegen, met een spatie ervoor en erna:  <hr />


<hr /> is code, dus je moet de code-knop gebruiken, vooraleer je die tag toevoegt


b. code

c. extra's


Voor een dikkere lijn (dat is eigenlijk een rechthoekig blok), voeg je hoogte én kleur toe. In het voorbeeld hierboven is gekozen voor een lijn van 10 pixels dik en zwarte kleur. De code ziet er dan zo uit:

<hr size="10" color="#000000" />


Voor deze lijn is de code dan:

<hr size="5" color="red" />

d. code