html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

a. voorbeeld sneeuw

b. code

Het oude script werkt niet meer (tijdelijk? Geen idee, momenteel!)

Probeer even dit nieuwe script: het werkt binnen de blokken, niet binnen de hele site!

c. andere

Hoek Polderstraat Aardenburgseweg 17 december 2010

 
Beeld vanuit het begin van de Aardenburgseweg richting Polderstraat
 
Aardenburgseweg ter hoogte van Nieuwenhove