html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

voorbeeld 1

Hier zie je eenvoudige pagina (met een titel en twee zinnen tekst) gemaakt in html.

Of de titel écht zichtbaar is én waar precies is erg afhankelijk van de browser (Internet Explorer of Firefox of Google Chrome of Safari) waarmee je werkt, en ook van welke versie (IE8 of IE9) van browser je gebruikt...


De html bij bovenstaande afbeelding/bladzijde ziet er uit zoals hieronder te zien is.

Je kan de html bij elke pagina zien

Open deze pagina.

Ga naar BEELD in de menubalk, en klik daar op (pagina)BRON:

de html van die pagina verschijnt.

MERK OP!  Je kan die html kopiëren en ergens anders plakken. Dat is wat ik bv gedaan heb om de sneeuw op (de foto's in) deze pagina te laten dwarrelen....