html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

a. Voorbeeld van popup

b. Code

Met de generator op deze pagina maak je zo'n pop-up. Je moet natuurlijk eerst je foto ergens op internet plaatsen... Je kan verder nog een aantal extra's toevoegen...

Ook hier: volg NIET de stappen beschreven in de handleiding...gewoon alles in één geheel plakken in de editor.

Wijzig ook hier de tekst op de knop! Helemaal onderaan vind je die tekst:

Dit staat er:

<form>
<input type=button value="Open de Popup Window" onClick="javascript:popUp('')">
</form>

Wijzg de rode tekst. Typ de tekst die jij wilt zien op de knop daar (niet té lang!)

 

c. PopUps hebben slechte naam, MAAR..

Popups hebben een slechte naam: ze spingen vaak ongewild op, vaak met opdringerige reclame. Vandaar dat er nu op veel computers een pop-up-blokker staat. Maar de websitebezoeker kan ook KIEZEN om zo'n extra scherm te openen... Dat soort pop-ups is natuurlijk niet slecht: de bezoeker vraagt er immers zelf om...