html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

a. voorbeeld

Op deze site over Mongolië tonen ze tegelijk de tijd hier en de tijd in Mongolië.

b. de code

..maak je in dit geval niet zelf, maar haal je op bij gespecialiseerde websites.
In de tips-site van brugsebuurten en brugseverenigingen krijg je de uitleg over het maken van zo'n klokken:

voorbeeld 1

voorbeeld 2

c. ...en nog meer

Op de Anda-site (voorbeeld hierboven) staan de klokken ONDER elkaar, maar het is nog mooier als je die NAAST elkaar zet, maar dan moet je wel een tabel gebruiken... zoals hieronder getoond:

Ulaan baatar

Brussels

Voor deze klok moet de bezoeker van je website wél Java geïnstalleerd hebben!