html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

voorbeeld van een mouse-over

Beweeg met de muis over het blokje hiernaast...
Er zit ook een link onder: je wordt terug verwezen naar de beginpagina van deze website!

wat heb je nodig?

- 2 afbeeldingen van identiek dezelfde grootte
      MO in het voorbeeld hierboven is dat NIET zo:
             daardoor springt de tekst telkens een klein beetje naar beneden en naar links,
             als je over de foto beweegt
             (ene blokje is 164x67, andere 167x64: drie pixels verschil,
             zowel in breedte als in hoogte)

- beide afbeeldingen moeten (vooraf al) ergens op het internet staan
   vb. -op je eigen webruimte (als je die hebt)
         -op je eigen website
         -op een andere website 
               (maar als die persoon zijn afbeelding weghaalt of verplaatst of 
               zijn bladzijde een andere naam geeft, is je mouse-over 
               een blokje met klein rood kruisje !!!)

code (een javascript)

<!-- Plaats onderstaande code op de bladzijde van je buurtwebsite
op de plaats waar de mouse-over moet komen
maar VERVANG eerst op twee plaatsen
de URL
http://foto1.jpg door de URL van je foto1
én ook op twee plaatsen de URL
http://foto2.jpg door de URL van je foto2.
VERVANG daarna evenees het woord siteadres door de naam van je eigen buurtsiteadres -->


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">image1 = new Image();
image1.src = "http://foto1.jpg";
// End -->
</script>

<a href="http://siteadres.brugsebuurten.be" onmouseover="image1.src='http://foto1.jpg';"
onmouseout="image1.src='http://foto2.jpg';">
<img name="image1" src="http://foto2.jpg" border=0></a>
 

Merk op!

Het rode stuk in de code hierboven mag WEL in het script geplaatst worden.
Het zal echter voor de bezoeker van de website NIET te zien zijn op de site:
het is eigenlijk puur (verborgen) informatie voor de websitemaker.

Zo'n stukjes in het script worden altijd gestart met <!-- 
en eindigen altijd met deze -->

Het goeie nieuws...

Je hoeft die code niet zelf aan te passen. Kijk maar eens op deze pagina...