html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Maar

Je kan ook een generator gebruiken om deze klus te klaren!
Ga hier maar eens kijken!

Je twee afbeeldingen moeten wel vooraf al op internet staan!

mouse-over2

Let op

Zet geen 2 mouse-overs op dezelfde pagina!

Dan werken ze allebei plots niet meer...

Speciaal

Bekijk ook even deze speciale mouse-over!