html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

variaties van één kleur

Gelukkig kun je die codes makkelijk ook op het internet vinden.

Deze website maakt je het wel echt eenvoudig!

 

Merk op bij stap 1:

► zorg dat je cursor in vak 1 staat om de eerste kleur te kiezen
► verzet dan je cursor naar vak 2 om een tweede kleur te kiezen