html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

links met meer info over lichtkranten

1. Op deze pagina van HandleidingHTML krijg je een overzicht
     van courante attributen bij een lichtkrant.

    Hier krijg je nog meer attributen met hun werking.

2. erg uitgebreide uitleg over afbeeldingen in een lichtkrant

3. hier krijg je telkens een voorbeeld (veel mogelijkheden!)