html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

a. voorbeeld

Probeer ook eens BUURTWIJZER.be !!!

b. de code

Klik in bovenstaand vak en kopieer de code

c. en hoe verder?

We kunnen nu allerlei attributen toevoegen.

Een attribuut heeft de volgende structuur:

naamattribuut="getal"

bv bgcolor="#DDFFD7"

Een attribuut staat BINNEN de haakjes van de tag waaraan je het toevoegt

bv