html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

a. voorbeeld

Probeer ook eens BUURTWIJZER.be !!!

b. code

c. we bekijken hier even de code aandachtiger

In groen: de achtergrondkleur
In rood: eerst het lettertype (=font), dan de kleur en tot slot de grootte van de letters

<marquee behavior="alternate" loop="3" width="100%" bgcolor="#aaffb0" height="20" align="center"> <font face="Verdana" color="#cc0000" size="3"> Probeer ook eens BUURTWIJZER.be !!! </font> </marquee>

MERK OP:

1. de tekstgrootte en -kleur is een aparte tag (rood gekleurd hierboven!),
    en dus géén attribuut van de marquee-tag !

2. De achtergrondkleur is wel een attribuut van de marquee 
    (groen gekleurd hierboven)