html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

voorbeeld 1

voorbeeld 2

code voorbeeld 1

<MARQUEE scrollAmount="2" scrollDelay="20" direction="up" width="100%" height="70"> <IMG src="http://www.brugsebuurten.be/wiek/aankeilers/1147651252.jpg" border=0></MARQUEE>

code