html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

overzicht attributen

hieronder krijg je een overzicht van mogelijke attributen, die je kan toevoegen aan de marquee-tag:

behavior

Met het BEHAVIOR attribuut kun je bepalen hoe de tekst door de lichtkrant moet schuiven. Bij de standaardwaarde "scroll" komt de tekst aan de ene kant op, verschuift naar de andere kant en verdwijnt daar geleidelijk weer. Bij de waarde "slide" komt de tekst aan de ene kant op, verschuift naar de andere kant en blijft daar stilstaan (in Microsoft Internet Explorer 4 werkt de waarde "slide" alleen zoals beschreven is, als ook het LOOP attribuut gebruikt is met de waarde "1"; in andere gevallen verdwijnt de tekst aan het eind in één keer). De waarde "alternate" laat de tekst binnen de lichtkrant heen en weer bewegen.

De opbouw is:

<MARQUEE BEHAVIOR="waarde"> </MARQUEE>

De volgende waarden kunnen gebruikt worden:
 

  • scroll: de tekst in de lichtkrant komt aan de ene kant op, verschuift naar de andere kant, verdwijnt daar geleidelijk weer (dit is de standaardwaarde)
  • slide: de tekst in de lichtkrant komt aan de ene kant op, verschuift naar de andere kant en blijft daar stilstaan
  • alternate: de tekst schuift binnen de lichtkrant heen en weer.

Firefox ondersteunt de waarde slide niet.

bgcolor

Het BGCOLOR attribuut bepaalt de achtergrondkleur van de lichtkrant.
De opbouw is:

<MARQUEE BGCOLOR="waarde"> </MARQUEE>
 

direction

Met het DIRECTION attribuut kan worden vastgelegd in welke richting de tekst moet schuiven. Bij de standaardwaarde "left" gaat de tekst van rechts naar links, bij de waarden "right", "up" en "down" respectievelijk van links naar rechts, van beneden naar boven en van boven naar beneden.

Het DIRECTION attribuut bepaalt in welke richting de tekst in de lichtkrant beweegt.
De opbouw is:

<MARQUEE DIRECTION="waarde"> </MARQUEE>

De volgende waarden kunnen gebruikt worden:

  • left: de tekst van de lichtkrant beweegt van rechts naar links (dit is de standaardwaarde)
  • right: de tekst van de lichtkrant beweegt van links naar rechts.
  • up: de tekst van de lichtkrant beweegt van beneden naar boven.
  • down: de tekst van de lichtkrant beweegt van boven naar beneden.

Bij de waarden up en down wordt in Firefox de stijl voor de lettergrootte genegeerd.
 

height

Het HEIGHT attribuut bepaalt de hoogte van de lichtkrant.
De opbouw is:

<MARQUEE HEIGHT="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de hoogte in pixels aangeeft, of een percentage dat de hoogte ten opzichte van de totale venster- of framehoogte vastlegt.
 

hspace

Met het HSPACE attribuut wordt de ruimte bepaald, welke links en rechts van de lichtkrant wordt vrij gehouden. Door dit attribuut op te nemen, wordt voorkomen dat de overige inhoud van het document te dicht tegen de lichtkrant geplaatst wordt.
De opbouw is:

<MARQUEE HSPACE="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de vrije ruimte in pixels aangeeft.
 

loop

Het LOOP attribuut bepaalt hoe vaak de tekst door de lichtkrant moet schuiven.
De opbouw is:

<MARQUEE LOOP="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal. Indien het LOOP attribuut niet wordt gebruikt, of voor de waarde -1 wordt opgenomen, dan blijft de tekst in de lichtkrant continue doorlopen.
 

scrollamount

Met het SCROLLAMOUNT attribuut kan worden vastgelegd hoeveel pixels de tekst bij elke beweging moet verschuiven. Hoe hoger de waarde, hoe sneller de lichtkrant voorbijschuift.

Met het SCROLLAMOUNT attribuut wordt vastgelegd hoeveel de tekst bij elke beweging moet verschuiven.
De opbouw is:

<MARQUEE SCROLLAMOUNT="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de verschuiving in pixels aangeeft.
 

scrolldelay

Met het SCROLLDELAY attribuut kan worden vastgelegd om de hoeveel tijd (uitgedrukt in milliseconden) de tekst een stukje moet verschuiven. Hoe hoger de waarde, hoe langzamer de lichtkrant loopt.

Met het SCROLLDELAY attribuut wordt vastgelegd om de hoeveel tijd de tekst in de lichtkrant een stukje moet verschuiven.
De opbouw is:

<MARQUEE SCROLLDELAY="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de verschuiving in milliseconden aangeeft.
 

vspace

Met het VSPACE attribuut wordt de ruimte bepaald, welke boven en onder de lichtkrant wordt vrij gehouden. Door dit attribuut op te nemen, wordt voorkomen dat de overige inhoud van het document te dicht tegen de lichtkrant geplaatst wordt.
De opbouw is:

<MARQUEE VSPACE="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de vrije ruimte in pixels aangeeft.
 

width

Het WIDTH attribuut bepaalt de breedte van de lichtkrant.
De opbouw is:

<MARQUEE WIDTH="waarde"> </MARQUEE>

De waarde is een getal dat de breedte in pixels aangeeft, of een percentage dat de breedte ten opzichte van de totale venster- of framebreedte vastlegt. De standaardwaarde is de totale beschikbare breedte.