html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

video aanpassen

Je kan ook zelf de grootte wijzigen, maar dan moet je wel op twee plaatsen de code aanpassen! Nog beter is 'aangepast' te gebruiken in stap 3 op de vorige pagina.

vb.