html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Je kan een (eenvoudige) tabel invoeren, met de standaard editor uit brugsebuurten.
Klik daarvoor op de tabel-knop:

Je moet dan een aantal keuzes maken met behulp van onderstaand schema,
dat automatisch verschijnt als je de tabel-knop aanklikt: 

Op de volgende pagina's krijg je meer info bij de verschillende onderdelen van een tabel: