html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

kolommen en rijen

dynamische cel-breedte

 

Een lange zin duwt deze kolom heel erg breed open, als er weinig in de rechtercellen staat. 1
  2
  3

 Wil je absoluut een vaste kolombreedte? Werk dan met de generator van Leejoo.

Lees hier meer over de breedte van de tabel