html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Randdikte

Je kan kiezen om de rand van je tabel al of niet zichtbaar te maken.

Merk op

Als je de rand zichtbaar zet, komt de tabeltitel toch zonder rand te staan!

 

geen rand boven en naast de titel va deze tabel
   
   
   

 Lees hier meer over de afstand tekst-rand.