html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

tabel omgezet in code

 

Titel van tabel
   
   
   

 

code

Als je naar de code gaat kijken (via de code-knop) van bovenstaande tabel krijg je dit:


<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="540" border="1">
    <caption>Titel van tabel</caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

tr staat voor tabelrij, td staat voor een cel

Als je de rode 1 wijzigt, verandert de afstand van de tekst tot de rand.

Als je de oranje 1  wijzigt, verandert de afstand tussen de cellen (boord wordt dikker)

Als je de blauwe 1 wijzigt, verandert de dikte van de rand. (0=je ziet geen rand meer)

Als je de 540 wijzigt, verandert de breedte van de tabel.

Die vreemde &nbsp; is nodig om de ruimte niet te laten 'dichtklappen' in een tabel. Als er echt niets staat in een cel, dan verdwijnt die cel. Daarom is er een naam om een lege ruimte te maken in html namelijk &nbsp;  (de afkorting van non-breakable space)