html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

a. voorbeeld

[Row 1, Column 1] [Row 1, Column 2] [Row 1, Column 3]
[Row 2, Column 1] [Row 2, Column 2] [Row 2, Column 3]
[Row 3, Column 1] [Row 3, Column 2] [Row 3, Column 3]
[Row 4, Column 1] [Row 4, Column 2] [Row 4, Column 3]
[Row 5, Column 1] [Row 5, Column 2] [Row 5, Column 3]

b. code

Opmerking vooraf:

in de nieuwe versie van brugsebuurten/brugseverenigingen kun via de tabel-knop in de editor rechtstreeks tabellen invoeren, zonder deze manier van werken.... Maar het kan natuurlijk nog altijd handmatig...

Klik op deze link:

tabelgenerator van Leejoo

Als je de volle breedte van de tekstruimte op je site wilt benutten, vul je 540 in als tabelbreedte. Elk getal dat lager is, levert een smallere tabel op. Elk getal dat hoger is, zorgt ervoor dat de tabel NIET meer volledig zichtbaar is op je scherm!

c.tabel met vaste kolombreedtes

Bij een tabel ingevoegd via de editor heb je een dynamische breedte van de kolommen. Werk je met leejoo.nl dan krijg je vaste kolombreedtes.