html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voorbeeld in een brugsebuurten-site

Ga hier eens kijken bij demeersen

achtergrondafbeelding in tabel

Wanneer je een tabel toevoegt,
kun je een achtergrondafbeelding toevoegen.

MERK OP:

1. je afbeelding moet ergens op internet staan
2. je afbeelding mag (ook) NIET groter zijn dan 540 pixels breed, 
    anders zie je een stuk niet

 

De (extra) code voor een achtergrondafbeelding

<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="540" background="http://www.brugsebuurten.be/_userwebspace/demeersen/Welkom/welkom_met_reiger.jpg" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <p>&nbsp;</p>
            <p>&nbsp;</p>
            <p><span style="font-size: x-large">hallo</span></p>
            <p>&nbsp;</p>
            <p>&nbsp;</p>
            <p>&nbsp;</p>
            <p>&nbsp;</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>

Voorbeeld van de code hierboven:

 

 

hallo