html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

a. voorbeeld van een zwart vlak

 

Tekst met een achtergrondkleur toevoegen in een tabel?

 Hier

kun

je

witte

tekst

plaatsen

!

 

b. code voor achtergrondkleur in tabel

Je kan natuurlijk ook kleur in die tabel stoppen...!

1. Dan moet je een bgcolor-attribuut toevoegen bij de tabel.

2. Of nog eenvoudiger= maken met de tabelgenerator van Leejoo!