html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

creatief met blokken

 

 BUURTFEEST

 

 

 

zaterdag

5 september

2011

         

 

 

 

 

 

Kom

 

 je

 

ook? 

  

 

  

 

code

bovenste: tabel met onze editor / 1 rij x1kolom / beperkte breedte (350) + achtergrondkleur

midden: tabel via tabelgenerator 1 rij x 2 kolommen / achtergrondkleur enkel bij rechtse cel / width toevoegen bij de 2 cellen, zodat celbreedte vastligt (=vandaar ongelijke breedte)

onderste: zoals middelste, maar andere width toegevoegd