html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Creatief met blokken 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

code

bovenste: rij met 2 cellen, die verschillende achtergrondkleur kregen

middelste: één rij met één kolom (via editor) + achtergrondkleur toevoegen in code

onderste: rij met 3 kolommen, waarvan links en rechtse even breed (hier: 260) , middelste maar 20 pixels, zonder border

naar analogie

met deze mail in mijn mailbox...