html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

creatief met blokken 5

 

 

code

tabel toegevoegd met 1 rij en 2 kolommen / in linkerkolom foto geplaatst die al online stond, in rechterkolom idem (ook in fotoshop bewerkte foto, opgeslagen als transparante gif)