👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Inleiding -  basisbegrippen -  html

html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Inleiding


Deze website dient ENKEL ter ondersteuning van de opleiding "html integreren in je website", een cursus van brugsebuurten.be en brugseverenigingen.be door Centrum voor Basiseducatie Brugge, in het kader van de buurtcheques en met steun van de stad Brugge.

Inschrijven voor de cursus kan enkel voor comitéleden die een buurtcheque aangevraagd hebben met hun comité én voor verenigingen die een website hebben binnen www.brugseverenigingen.be.
Inschrijven via dit mailadres: johan.desender@telenet.be

Basisbegrippen

1. html = HyperText Markup Language is een computertaal (meer specifiek, een opmaaktaal) voor documenten op het World Wide Web.

2. Hypertext is tekst met direct activeerbare hyperlinks (verwijzingen). De lezer hoeft voor het volgen van een verwijzing geen bladzijden, hoofdstukken of andere teksten op te zoeken en open te slaan, maar kan direct naar een specifieke tekst of een specifieke plek in de tekst doorspringen.

3. Er wordt gebruik gemaakt van TAGS en ATTRIBUTEN

Tags

TAG = een bepaalde afkorting omsloten door een "<" en een ">" 

vb <head> , <body> ,...

HTML-tags moeten altijd gesloten zijn (afhankelijk van de browser en de doctype kan dit een probleem geven indien je een tag niet sluit). Sluiten doe je door dezelfde tag te herhalen, maar dan met een / binnen de haakjes én voor het woord/begrip
vb <head> en </head> , <body> en </body>
 
Ook tags die geen eind-tag hebben (bijvoorbeeld <br>) moet je schrijven als <br />. Tags kun je typen in een wordpad-document, of nog beter: in kladblok. Als je die dan opent met een browser, dan zie je het resultaat.

Je hoeft dat niet allemaal te typen. Er bestaan editors die die code voor jou generen.
Een voorbeeld van zo'n editor is: Notetab (er is een gratis en goeie light-versie!)
 
MO Tag heeft nog veel andere betekenissen
bv op de hoofdpagina van brugsebuurten staan (onzichtbaar voor de bezoeker) ook tags(=kernwoorden) om zoekmachines te helpen
bv ook als maker van een site kun je tags toekennen aan bladzijden, door in het vakje 'sleutelbegrippen' kernwoorden in te vullen (=woorden die vertellen waarover die bepaalde pagina gaat in je site) wanneer je een nieuwe pagina aanmaakt
bv in geheugenvanbrugge krijgt elke foto één of meer tags, om de bezoeker te helpen snel foto's over éénzelfde onderwerp (=de tag) terug te vinden

Attributen

Een attribuut is een uitbreiding binnen de tag.
Zij bieden de mogelijkheid om extra informatie te bevatten.

voorbeeld:

Je kan een <body> hebben. Deze tag zegt tegen de browser dat het zichtbare gedeelte van de pagina begint.

Je kan echter ook een body-tag plaatsen met meer informatie in een attribuut:

<body bgcolor="red">

In dit voorbeeld zal de pagina een rode achtergrond hebben.

Voor ons zullen vooral die attributen interessant zijn.

Vooraf

Oefenwebsite vind je vandaag hier

Zet eerst je menuwerkbalk aan in IE (rechtsboven: Extra - werkbalken)