html integreren in je website van BruggeLokaal

Hoe kun je kleine aanpassingen doen aan het uitzicht van je brugsebuurten- en/of brugseverenigingen-website?

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

a. voorbeeld met gebruik van de editor

*** Kantclub Serena uit Sint-Jozef stelt zich voor ***

 

b. instellingen